Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Ý nghĩa của Bức tường Plank

Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong các thành tựu Thời Trần

Qua dấu tích trung tâm phật giáo Quỳnh Lâm thời Lý - Trần thử lý giải một vài nguyên nhân của hiện tượng hội nhập văn hóa trong lịch sử dân tộc

Cố đô Hoa Lư tỏa sáng

Chiêm niện mấy chủ đề tư tưởng Phật giáo dân tộc của các vị thiền sư đời Trần

Hoạt động từ thiện xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam những năm gần đây

Đọc "Giải thích truyện Quan Âm Thị Kính"

Vai trò của ý thức trong đời sống

Hạnh nhẫn nhục của Quan Âm Thị Kính

Lược bàn ý nghĩa tịnh độ

Bảo vệ rừng đặc dụng Yên Tử

Cội nguồn Tết Nguyên đán đất Việt

Những ngày Tết trong mùa xuân ở Việt Nam

Những cái Tết của người châu Á

Múa lân trong ngày xuân mới

Lý tưởng Bồ Tát

Tìm hiểu quan niệm hạnh phúc của Phật giáo

Diễn văn đại lễ Phật đản Phật lịch 2553 của hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Đạo Phật từ góc nhìn khoa học

Phát huy vai trò của Ni giới trong xã hội

Bản chất thời gian với ý nghĩa giải thoát của Đạo Phật

Ảnh hưởng của lề lối lễ nghi Phật giáo mới do Hòa thượng Trí Hải đề xuất

Xin xăm đầu xuân

Ngày xuân nói chuyện văn hóa tâm linh