Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Giá trị lịch sử - vă hóa Chùa Sủi

Phong trào Chấn Hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam

Hồn Xuân

Hình tượng con trâu trong thơ thiền đời Trần

Tín ngưỡng theo Phật giáo có nhất định phải quy y Tam bảo?

Phẩm vị vãng sinh (tiếp theo kỳ trước)

Về khái niệm Thien Đàng, Niết bàn trong tôn giáo nói chung, phật giáo nói riêng

An cư kiết hạ

Sự tích Đức Ông

Thể tài "biến văn" ở Đôn Hoàng

Những cái Tết của người châu Á

Múa lân trong ngày xuân mới

Đặc trưng ẩn dụ trong Kinh điển

Chuyện về các Thiền sư tuổi Thân

Danh nhân Việt Nam tuổi Thân

Vì một cộng đồng hạnh phúc

Nước trong tâm thức người Khmer Nam Bộ

Phật giáo với tuổi trẻ

Lăng Thiên Thọ

Tôi đi chùa

U mê

Chùa Bái Đính Ninh Bình

Pho tượng Ngọc Hoàng thế kỷ 16 ở chùa Quang Khải - Hải Phòng

Diễn văn đại lễ phật đản PL.2544 của hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự GHPGVN

Diễn văn đại lễ phật đản PL.2544 của hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự GHPGVN