Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Gương soi của tâm trí

Đọc lại mấy giai thoại về tài ứng đối của người Việt

Vô Thường

Cột kinh đá ở Chùa Nhất Trụ

Giáo lý, Giáo điều căn bản của đạo Phật là gì?

Chữ "hiếu" với "nỗi khổ treo ngược" trong đạo Phật

Những loài hoa được tôn sùng trong đạo phật

Năm canh thìn nói chuyện Rồng

Nghệ thuật tạo tượng

Chuyện cổ tích nơi chợ tết

Lễ hội Chùa Hương - lễ hội đậm nét văn hóa Phật giáo

Diễn văn Phật đản Phật lịch 2556 của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ý nghĩa Lễ Phật đản - Phật lịch 2556

Tây Phương cực lạc thế giới : y chính trang nghiêm (tiếp theo kỳ trước)

Kỷ niệm Phật đản sinh với thật nghĩa bình đẳng

Phật giáo và tín ngưỡng ở Lào

Bài phỏng vấn Thượng tọa Thích Đức Thanh, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, chánh thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Phó Hiệu trưởng trường cơ bản Phật học Thừa Thiên Huế: Đem "Đức từ bi vô lượng" cứu giúp cuộc đời

Tìm hiểu về đạo Omoto của Nhật Bản

Hoa đạo, trà đạo

Lá thư sám hối