Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Phục nguyên nguồn gốc cho các từ ngữ Phật giáo

Thiết trí tượng thờ Già Lam xứ Huế trong bối cảnh đương đại (tiếp theo và hết)

Đối diện cái chết (tiếp theo và hết)

Ngôn ngữ Trịnh

Người thắp chân lý sáng đạo đẹp đời

Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức

Quan niệm về nhận thức trong triết học Phật giáo Việt Nam

Báo chí Phật giáo những năm 1932-1936

Hệ phái Khất sĩ vào hạ

Vài suy nghĩ sau lễ quy y cho đồng bào dân tộc tây nguyên

Phật giáo Huế trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Niềm tin về đạo Phật của sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Ảnh hưởng "Tâm" trong Phật giáo đối với văn hoá tinh thần của người Việt Nam hiện nay

Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam

Triết lí Phật giáo, khoa học hiện đại và chủ nghĩa Mác dưới góc nhìn triết học

Lễ hội Chùa Hương - lễ hội đậm nét văn hóa Phật giáo

Diễn văn Phật đản Phật lịch 2556 của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ý nghĩa Lễ Phật đản - Phật lịch 2556

Tây Phương cực lạc thế giới : y chính trang nghiêm (tiếp theo kỳ trước)

Kỷ niệm Phật đản sinh với thật nghĩa bình đẳng