Diễn văn Phật đản Phật lịch 2556 của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55215

Nhận xét